Yatırımcı Takvimi Belirtilen tarihler kesin olmamakla birlikte, finansal tabloların beklenen duyurulma tarihleridir, Şirket’imiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri dahilinde tarihleri değiştirme hakkına sahiptir.
11 Kasım Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 9 Aylık
11 Kasım Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 9 Aylık
11 Kasım Faaliyet Raporu (Konsolide) 9 Aylık
11 Kasım Finansal Rapor 9 Aylık
30 Eylül Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 6 Aylık
30 Eylül Faaliyet Raporu (Konsolide) 6 Aylık
30 Eylül Finansal Rapor 6 Aylık
21 Haziran Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 3 Aylık
21 Haziran Faaliyet Raporu (Konsolide) 3 Aylık
21 Haziran Finansal Rapor 3 Aylık
20 Mayıs Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
20 Mayıs Faaliyet Raporu (Konsolide) Yıllık
20 Mayıs Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Yıllık
20 Mayıs Finansal Rapor Yıllık
20 Mayıs Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Yıllık
20 Mayıs Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Yıllık