Yatırımcı Takvimi Belirtilen tarihler kesin olmamakla birlikte, finansal tabloların beklenen duyurulma tarihleridir, Şirket’imiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri dahilinde tarihleri değiştirme hakkına sahiptir.
20 Mayıs Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
20 Mayıs Faaliyet Raporu (Konsolide) Yıllık
20 Mayıs Sorumluluk Beyanı (Konsolide) Yıllık
20 Mayıs Finansal Rapor Yıllık
20 Mayıs Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Yıllık
20 Mayıs Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Yıllık