Tahvil Yatırımcıları

Şirketimizin, 200.000.000 Euro ve/veya söz konusu tutarın ihraç tarihindeki Euro ve/veya Türk Lirası cinsinden muadili olan tutara kadar tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtdışında halka arz edilmeksizin, yurtdışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.02.2024 tarih ve 12/269 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İhraç Belgesi için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Tahvil Yatırımcıları

Şirketimizin, 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.01.2024 tarih ve 01/14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İhraç Belgesi için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Tahvil Yatırımcıları

Şirketimizin, 600.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.08.2023 tarih ve 46/954 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İhraç Belgesi için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Tahvil Yatırımcıları

Şirketimizin, 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.01.2024 tarih ve 01/14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İhraç Belgesi için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Kira Sertifikası Yatırımcıları

Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.08.2023 tarih ve 51/1042 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İhraç Belgesi için tıklayınız.

Hukuki İnceleme Raporu için tıklayınız.

 

Yeşil Kira Sertifikası

Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılan yeşil kira sertifikası ihraçları için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.09.2023 tarih ve 53/1142 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İhraç Belgesi için tıklayınız.

Yeşil Kira Sertifikası Hukuki Durum Değerlendirme Raporu için tıklayınız.