Sıkça Sorulan Sorular

Ali Ercan'ın resmi sosyal medya hesapları hangileri?

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali Ercan'ın resmi sosyal medya hesapları:
Facebook | Linkedin | Instagram | Twitter

Şirket Payları Borsa İstanbul’da ne zaman işlem görmeye başladı?

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. payları Borsa İstanbul’da (BIST) “QUAGR” sembolüyle 9 Nisan 2021 tarihinde işlem görmeye başladı.

Qua’nın ilk Halka Arz izahnamesini nerede bulabilirim?

İlk halka arz izahnamesi web sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” sayfası altında yer alan “Arşiv” başlığı altında bulunabilir.

Qua’nın ödenmiş sermayesi nedir?

Mevcut sermayemiz, her birinin 1 TL itibari değeri olan 240.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.

Qua’nın halka açıklık oranı nedir?

Qua'nın halka açıklık oranı % 29,9'dir

Qua’nın güncel ortaklık yapısı nedir?

Qua’nın güncel ortaklık yapısına web sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” sayfası altında “Ortaklık Yapısı” bölümünde bulabilirsiniz.

Qua’nın kaç grup hissesi var? İmtiyazlı hissesi var mı?

Qua’nın A ve B Grubu olmak üzere iki grup hisse senedi mevcuttur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Yönetim kurulunun yarısı A Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 8 (sekiz) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Genel kurulda ise her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı, her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verilmiştir.

Qua’nın Olağan Genel Kurulu ne zaman yapılmaktadır?

Olağan Genel Kurul Toplantısı genellikle Nisan - Mayıs aylarında yapılmaktadır.

Faaliyet raporlarına ve mali tablolara nasıl ulaşabilirim?

Faaliyet raporlarına web sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” sayfası altında “Faaliyet Raporları” başlığı mali tablolara ise aynı sayfada “Finansal Tablolar” başlığı altında bulunabilir.

Kâr dağıtım politikası nedir?

Kâr dağıtım politikasına web sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” altında “Kurumsal Yönetim” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Qua için mali yıl nedir?

Qua’nın mali yılı 12-aylık takvim yılıdır (Ocak - Aralık).