Ortaklık Yapımız QUA Granite ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Ortağın Adı Soyadı Pay Grubu Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Q Yatırım Holding A.Ş
A
B
462.000.000
538.646.251
37,9 63,47

Ali Ercan

B

785.443.276 29,75 17,50

Halka Açık Kısım

B 853.910.473 32,35 19,03
TOPLAM A+B 2.640.000.000 100 100